Kategorier
Slow blog

Rapport från Kina: Förkastliga ideal

Det är inte ofta jag bloggar om skillnader mellan min hemmakultur i Sverige och Kina där jag bor just nu. Men ibland kan jag inte låta bli: det här är för intressant och relevant.

Ofta är skillnaderna komplexa och svåra att uttrycka, men nu kan jag låta Danwei, ett företag som säljer mediabevakning och analys från Kina, som i sin tur citerar en artikel från i fredags i dagstidningen Beijing Daily, stå för orden (i min fria översättning):

Kinesiska media som är intresserade av negativa nyheter har blivit förledda till missgärningar av västerländska ideal. Istället för att sträva efter de mest uppseendeväckande rubrikerna, ska kinesiska media rapportera om de goda gärningar och bedrifter som sker i Kina.

Artikeln ger exempel på negativa nyheter som skapar misstro och osäkerhet hos kinesiska folket – som de larm om bristande matsäkerhet, politikerkorruption eller låg byggstandard som trots allt förekommit. I dessa fall har journalisterna av girighet över att få billig uppmärksamhet publicerat sina negativa nyheter, istället för att ta socialt ansvar och rapportera positiva och uppbyggliga nyheter som bidrar till stabilitet och harmoni i samhället.

Det förkastliga västerländska idealet som tidningen kritiserar är alltså tryckfrihet.

Läs hela artikeln på Danwei (på engelska), kolla och bedöm källan för informationen, skapa din egen åsikt om fördelar och nackdelar med tryckfrihet (free press), fundera över vad du tycker är medias uppdrag i ett samhälle och njut av att du inte bara har tillgång till information om det utan också åsiktsfrihet som låter dig göra det. Vad du än tycker.

Länk till Danwei’s artikel:
http://www.danwei.com/chinese-media-seduced-into-wrongdoing-by-western-concepts/