Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar, workshoppar och utbildningar till företag och organisationer, samt via Mendeleo kurser direkt till dig som är inom vården eller HR/People.

Under hösten 2020 håller jag flera kurser i samarbete med Mendeleo. Du kan läsa mer om kurserna på länkarna här nedan, eller så hittar du allt samlat på Mendeleos hemsida.  Alla utbildningar kommer att anpassas efter de smittskyddsrekommendationer som gäller vid respektive datum – se mer på Mendeleos hemsida.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa (IRL eller online)
– kurs för dig inom HR/People

Hållbar i vården
– kurs för dig som psykolog, läkare eller annan vårdgivare

Lättsamma föreläsningar
med djupt innehåll

Jag föreläser och workshoppar gärna och tycker att det är både roligt och meningsfullt att sprida information utifrån vetenskap, praxis och god psykologisk kunskap. Jag har gett många föreläsningar, och är mån om att uppdatera och utveckla både innehåll och upplägg utifrån aktuella teman och nya kunskaper.

En typisk föreläsning är en till tre timmar (inklusive pauser). Det vanligaste är att en arbetsgivare eller annan organisation bokar mig för en föreläsning. Jag föreläser i dina lokaler någonstans i Sverige, och det är bara din lokal som sätter gränsen för hur många som kan lyssna. En workshop (se nedan) är nästan alltid tre timmar och är bäst för 8-25 deltagare. Alla mina upplägg kan anpassas för att levereras digitalt till er via ert eller mitt system för videomöten/digitala föreläsningar/e-utbildningar.

Har du andra önskemål om upplägg eller tema för en utbildning eller föreläsning så diskuterar jag gärna dem. Välkommen att kontakta mig för en offert – du hittar ett kontaktformulär längst ner på sidan.

Nedan följer några förslag på föreläsningar jag ger.

Stress och stresshantering

Vi sållar i allt prat om stress och reder ut vad stress egentligen är, och vad det inte är. Utgångspunkten är att stress är en del av livet och i sig inte något farligt, och sedan tittar vi på vad som är vanliga varningstecken på att det är för mycket stress just nu, och några konkreta tips på vad man kan göra om man upplever dem. Vi berör att stress är ett samhällsproblem i Sverige just nu, och sedan fokuserar vi på hur stress påverkar oss som individer och vad vi själva kan göra för att hantera stress så bra som möjligt.

Vill du anpassa stressföreläsningen? Här är några exempel på vanliga varianter jag ger:

  • Mer om stress för chefer: en föreläsning som utgår från samma kunskaper som i föreläsningen ovan, men ger all kunskap utifrån att du också är chef eller arbetsledare för andra som kan uppleva stress. Vilka varningstecken kan du vara uppmärksam på, och vad kan du göra när du märker att en medarbetare har dem? Fokus i föreläsningen är på vad vi själva som individer kan göra.
  • Mer om stress utifrån samhällsperspektivet: Vi byter fokus och berör bara individperspektivet ytligt och dyker istället ner på samhällsperspektivet och försöker besvara frågor som: Hur många är sjukskrivna i Sverige? Vilka yrken är mest drabbade? Vad menar vi egentligen med stressrelaterad ohälsa? Hur många är sjukskrivna för utmattningssyndrom? Finns det fler tecken på stress i samhället?  Vad tror vi att det beror på? 
  • Mer om stress utifrån könsperspektivet: Kvinnor är sjukskrivna i dubbelt så stor utsträckning som män. Har vi olika förutsättningar för hälsa, eller spelar andra faktorer in? Inom vilka yrkesgrupper har män respektive kvinnor högst sjukskrivning? Vi tittar på hur läkarna sjukskriver, om vi blir sjukskrivna för samma diagnoser eller inte och om vi har samma villkor för hälsa på arbetet och hemma. Vi tittar särskilt på skillnaderna – och de ibland välgrundade och ibland spekulativa förklaringarna – för könsskillnader i de stressrelaterade diagnoserna.

Motsatsen till stress

Vad är motsatsen till stress? Återhämtning, vila och nedvarvning? Det sägs ju att det inte är stressen som är farlig, utan bristen på återhämtning. Hur gör man och hur kan man få mer av det? Vi utforskar den sköna konsten att varva ner på olika sätt och hur det kan hjälpa oss i vår stressade samtid i en lättsam föreläsning med djupt innehåll.

Sömn

Sömn är skönt, naturligt och livsviktigt – och inte alltid så lätt. Runt en tredjedel av oss svenskar har besvär med sömnen ibland, och det finns mycket vi själva kan göra för att påverka den i rätt riktning. Till exempel finns bara två saker som reglerar din sömn. Vi går genom vilka de är och hur du kan påverka dem för att gynna din sömn. Medan det bara är två saker som styr sömnen, så är det massor med saker som kan störa sömnen. Hur kan vi hantera dem? Genom att sortera in sömnstörarna i grupper så kan vi med några få verktyg få en chans att hantera de flesta av dem. 

Livskunskap

Vad har man lärt sig om att hantera livet om man är utbildad psykolog som arbetat med människor med stress, ohälsa och existentiella kriser i över tjugo år? Jag sammanfattar de kunskaper om verktyg som kan hjälpa oss alla att hantera livet så bra det går. Varning: det kommer att handla om att hantera utmanande tankar, känslor och kroppsförnimmelser, om vad som är viktigt i livet, om relationer och om vad vi själva kan göra. 

Workshop för stresshantering eller Workshop för bättre sömn

En workshop skiljer sig från en föreläsning genom att vara mycket mera tillämpad. Workshoppen är fylld av kunskaper, verktyg och övningar som deltagarna kan använda antingen för att förbättra sin sömn, eller för att träna sig i stresshantering. Mina workshoppar baserar sig på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och bokas vanligen av en organisation för sina medarbetare eller medlemmar. Workshopparna riktar sig till friska personer som vill förebygga ohälsa, eller personer med tidiga varningstecken på stress och överbelastning eller lättare sömnbesvär. En vanlig workshop är tre timmar lång, och jag ger antingen en enstaka workshop (vanligast) eller så kommer jag tillbaka en eller två gånger för fördjupning och uppföljning vilket ger störst effekt för deltagarna. Upp till 25 personer kan delta i en workshop.

För chefer och HR erbjuder också jag HANDLEDANDE PSYKOLOGSAMTAL

Jag kan är stötta dig som chef eller HR, och/eller stötta dina stressade medarbetare med psykologsamtal IRL eller över videolänk – läs mer genom att klicka här.

Jag ger också via Mendeleo en endags-utbildning i arbetsrelaterad psykisk ohälsa som riktar sig främst till HR/People – läs mer på Mendeleo’s hemsida genom att klicka här.

FÖR KOLLEGOR INOM VÅRDEN:
Hållbar psykolog eller Hållbar som vårdgivare

Våren 2017 gav jag en föreläsning för nyexaminerade psykologer om att vara hållbar som psykolog. Efter det tillfället har jag gett samma föreläsning till flera blandade yrkesgrupper inom vården (arbetsgrupper på BUP, ST-läkare). Vi pratar lite om stress, lite om hur mycket vi egentligen har att göra, lite om hur lång tid det tar att skriva en journalanteckning, och lite om vad jag har för måttstock för att utvärdera min egen arbetsinsats. Sedan pratar vi en hel del om hur jag tar hand om mig själv och vad jag kan göra för att vara hållbar i mitt yrke. Detta är en föreläsning som inbjuder till egna och gemensamma funderingar, blandat med kunskaper och tankar från mitt arbete med stressade och utmattade patienter. 

Jag ger också ett liknande upplägg som en halvdagsutbildning i Mendeleo’s regi, se Mendeleo.se.

FÖR KOLLEGOR INOM VÅRDEN:
Om utmattningssyndrom för psykologer, psykoterapeuter och samtalsterapeuter

Jag kan utbilda om diagnosticering och behandling av utmattningssyndrom för kollegor inom vården. Jag berättar gärna vad tjugo års specialisering lärt mig om stress och utmattningssyndrom. Jag går genom tankar om diagnosticering, som att resonera kring vad som avses med ”identifierbara stressfaktorer” i diagnoskriterium A, eller vilka andra psykiska besvär som bör uteslutas som orsak till tröttheten. Jag kan berätta övergripande om forskning om utmattningssyndrom. Och jag kan visa eller berätta om hur man kan behandla utmattningssyndrom med psykologiska metoder baserade i KBT/ACT, och jag kan resonera om grundstenarna när vi stöttar inför eller under arbetsåtergång. Jag pratar också gärna om hur man anpassar behandlingen vid samsjuklighet, till exempel hur man planerar beteendeaktivering eller exponering för någon som också är utmattad. Behandlingsdelarna kan utgå från Giorgio Grossis och min bok Vägen ur utmattningssyndrom (Natur & Kultur, 2018), eller ha ett helt fritt upplägg.

Intresserad av något annat föreläsningstema? Hör av dig!

Välkommen att höra av dig till mig för att prata om någon av föreläsningarna eller workshopparna beskrivna ovan, eller något annat tema som du är intresserad av och som du tror eller hoppas att jag har kompetens för. Jag strävar efter att ge lättsamma föreläsningar/utbildningar med djupt innehåll.

Maila mig för att fråga om offert, diskutera innehåll du önskar eller andra frågor om utbildningar eller föreläsningar!