Om mig

Kerstin Jeding, leg psykolog & fil dr.

Jag är legitimerad psykolog med examen från Uppsala universitet 1996. Efter utbildningen doktorerade jag i arbetspsykologi vid University of Oxford i England, och arbetade sedan med forskning om stress, sömn och hälsa vid dåvarande Institutet för Psykosocial Miljö och Karolinska Institutet. Därifrån började jag arbeta på Stressmottagningen och arbetade där i många olika roller: rehabkonsult med fokus på arbetsåtergångar, bedömningspsykolog, individ- och gruppterapeut och de sista fem åren fram till och med 2019 som programsamordnare och viceVD. Därefter arbetade jag en period inom primärvården (hos Doktor24), var med i start-up-svängen och grundade Nudgelabs, och arbetar sedan 2023 i Region Uppsala som psykolog och verksamhetsutvecklare.

Jag är författare till sexböcker:

  • 29 sidor mot stress, Albert Bonniers förlag 2010
  • 29 sidor mot oro, Albert Bonniers förlag 2010
  • 29 sidor mot sömnbesvär, Albert Bonniers förlag 2010
  • Vägen ur utmattningssyndrom, tillsammans med Giorgio Grossi, Natur & Kultur 2018
  • Krisstress, tillsammans med Giorgio Grossi, Natur & Kultur 2020
  • Råd till dig som är stressad och trött, ljudboksoriginal tillsammans med Giorgio Grossi, Natur & Kultur 2022

Jag arbetar med Kognitiv Beteendeterapi (KBT), och främst det som kallas tredje vågens KBT: Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det är en handlingskraftig metod som alltid intresserar sig för vad du har varit med om, men fokuserar på hur det påverkar dig här och nu eftersom det är det vi kan förändra. Det är evidensbaserade metoder för flertalet psykiska besvär som stress, nedstämdhet och ångest.

Genom utbildning, forskning och kliniskt arbete har jag specialiserat mig på sömn, stress och utmattningssyndrom och kombinerar kliniskt arbete med föreläsningar, projekt och författarskap.

Jag är inte bara psykolog, föreläsare och författare – jag är mamma, livspartner, dotter, vän, skåning och vandrare också, och bor sedan många år i Stockholm.

Du kan kontakta mig genom e-post till kerstin (at) jeding.se.

Pressbilder på mig hittar du hos mina bokförlag (ABF eller NoK) eller om du klickar här.