Kategorier
Slow blog

Alzheimers sjukdom och meningen med livet

Som du kanske vet finns det en del konkreta, fysiska förändringar i hjärnan som är kopplade till Alzheimers sjukdom. Nu har en studie fångat mitt intresse som visar att det viktigaste för hur mycket Alzheimersymptom någon har inte beror på hur lite eller mycket fysiska förändringar i hjärnan han eller hon har. Andra faktorer tycks spela större roll.

Känns det du gör idag trivialt och oviktigt?

Som du kanske vet finns det en del konkreta, fysiska förändringar i hjärnan som är kopplade till Alzheimers sjukdom. Nu har en studie fångat mitt intresse som visar att det viktigaste för hur mycket Alzheimersymptom (till exempel kognitiva nedsättningar) någon har inte beror på hur lite eller mycket fysiska förändringar i hjärnan han eller hon har. Andra faktorer tycks spela större roll. Och en av dessa faktorer som spelar stor roll handlar om att uppleva mening med livet. De äldre i studien som svarade ”ja” när forskarna frågade dem om de känner att de har mål och mening med livet och ”nej” när forskarna frågade om de upplever att deras dagliga aktiviteter känns triviala och oviktiga hade mindre kognitiva nedsättningar jämfört med jämnåriga som inte upplevde mening med livet, och det nästan oavsett de fysiska förändringarna.

Det fantastiska med det här är, förutom att än en gång förundras över vilken kraft vi människor har i oss, att detta är något som går att påverka. Du behöver ingen ACT-terapeut för att finna mening i livet, även om det är just precis sådant vi håller på med: hjälpa dem vi träffar att leva liv som de själva tycker är viktiga och värdefulla, snarare än begränsade av oro, smärta eller fysiska hjärnförändringar.

Artikeln jag har läst är:

Boyle, PA, Buchman, AS, Wilson, RS, Yu, L, Schneider, JA, Bennett, DA (2012). Effect of Purpose in Life on the Relation Between Alzheimer Disease Pathologic Changes on Cognitive Function in Advanced Age. Arch Gen Psychiatry 69(5):499-505

Samma forskningsgrupp har tidigare hittat fler positiva samband med att uppleva mening med livet, till exempel ökad funktionsförmåga och till och med ökad överlevnad, se till exempel:

Boyle, PA, Barnes, LL, Buchman, AS, Bennett, DA (2009). Purpose in life is associated with mortality among community-dwelling older persons. Psychosom. Med. 71(5):574-579.