Kategorier
Slow blog

Kinesiska är svårt

Jag bor i Kina en tid och vill lära mig kinesiska. Och eftersom jag tyckte att engelska och franska gick bra att lära sig i grundskolan så trodde jag att det skulle vara lätt. Det är det inte.

Jag bor i Kina en tid och vill lära mig kinesiska. Och eftersom jag tyckte att engelska och franska gick bra att lära sig i grundskolan så trodde jag att det skulle vara lätt. Det är det inte. Det var lättare att skriva en doktorsavhandling.

Den amerikanska myndigheten Foreign Service Institute (FSI) har delat in världens språk i tre grupper från lättast till svårast och räknat ut hur lång tid som behövs för att kunna läsa och tala språket flytande:

  • LÄTTAST (24 veckor): franska, spanska, norska med flera
  • MEDEL (44 veckor): finska, thailändska, vietnamesiska med flera
  • SVÅRAST (88 veckor): japanska, koreanska, arabiska och kinesiska

88 veckor motsvarar enligt FSI 2200 studietimmar. Just nu har jag en timme i veckan. Så om en sisådär 40 år så kommer ni att få höra mej prata flytande kinesiska.

Tills dess, zàijiàn (= hej då)!