Kategorier
Böcker

Varför just 29 sidor?

Jag har skrivit tre böcker som heter 29 sidor mot stress, 29 sidor mot oro och 29 sidor mot sömnbesvär. Förlaget frågade mig ”Varför just 29 sidor?”.

Jag har skrivit tre böcker som heter 29 sidor mot stress, 29 sidor mot oro och 29 sidor mot sömnbesvär.

Varför just 29 sidor?  frågade förlaget, och detta är ungefär vad jag svarade:

När man mår psykiskt dåligt är det ibland för jobbigt att läsa långa texter. Jag ville skriva en kort bok som så många som möjligt skulle orka läsa. Och jag ville göra det möjligt att lägga sin energi på att prova övningarna istället för på att läsa texter.

Jag har valt ut övningar och exempel som ger erfarenheter som tillsammans gör att man kan komma vidare i sitt liv och inte längre behöver hindras av sin stress, sin oro eller sina sömnbesvär.

Att det blev just 29 sidor är en slump – när jag hade valt ut vad jag ville ha med i varje bok och började skriva de första utkasten blev de just så långa. Eller korta, kanske.