Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot stress

Foldern till ljudboken 1 CD mot stress

När vi spelade in ljudboken fanns det några saker från boken 29 sidor mot stress vi önskade att lyssnarna kunde se eller skriva på – sammanfattningar, bilder eller dagböcker. De flesta tycker vi att vi lyckats beskriva i ljudboken, men några av dem lade vi med i en folder till cd:n. För dig som köper ljudboken som en mp3-fil, eller som vill ha mer papper att fylla i, klicka här nedan för att  ladda ner foldern som en pdf-fil:

Folder 1 CD mot stress

Foldern till den andra ljudboken 1 cd mot sömnbesvär hittar du här. Ljudboken 1 cd mot oro har ingen folder. Titta gärna runt på här på websidan för att hitta annat bonusmaterial!

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot stress

Lästips ur 29 sidor mot stress / 1 cd mot stress

Detta är lästipsen för dig som vill veta mer om hur ACT kan hjälpa dig hantera stress och annat, plus några lästips om medveten närvaro. För de vetenskapliga referenserna, se här.

Exempel på böcker om ACT eller mindfulness­-KBT:

Kerstin Jeding, 29 sidor mot oro, Albert Bonniers Förlag 2010

Kerstin Jeding, 29 sidor mot sömnbesvär, Albert Bonniers Förlag 2010

Stephen C Hayes & Spencer Smith, Sluta grubbla, börja leva, Natur & Kultur 2007

Russ Harris, Lyckofällan. Skapa det liv du vill leva med Act, mindfulness och engagemang, Natur & Kultur 2009

JoAnne Dahl & Tobias Lundgren, Släpp taget om smärtan. Act-metoden mot kronisk värk, LevNu W&W,2006

Mark Williams, John Teasdale & Zindel Segal, Mindfulness, en väg ut ur depression, Natur & Kultur 2008 (Inkl. CD­skiva med övningar)

Anna Kåver, Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans, Natur & Kultur 2007

Anna Kåver & Åsa Nilssonne, Tillsammans. Om medkänsla och bekräftelse, Natur & Kultur 2007

Exempel på böcker om medveten närvaro:

Åsa Nilsonne, Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro, Natur & Kultur 2007

Jon Kabat­Zinn, Vart du än går är du där, Natur & Kultur 2005

Ola Schenström, Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro, Forum 2007 (Inkl. CD­skiva med övningar)

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot stress

De vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot stress / 1 cd mot stress

Detta är de vetenskapliga referenserna som jag grundar mitt arbete på. Är du intresserad av fler lästips om hur du kan hantera stress, klicka här istället! 

  • Bond, F. & Hayes, S. C. (2002). »Act at work«, in F. Bond & W. Dryden (Eds.), Handbook of Brief Cognitive Behaviour Therapy (pp. 117–149). Chichester, England: Wiley
  • Dahl, J. C., Plumb, J. C., Stewart, I., & Lundgren, T. (2009). The Art and Science of Valuing in Psychotherapy: Helping Clients Discover, Explore, and Commit to Valued Action Using Acceptance and Commitment Therapy. Oakland, CA: New Harbinger
  • Eifert, G., & Forsyth, J. (2005). Acceptance and Commitment Therapy for anxiety disorders. Oakland: New Harbinger
  • Forman, E.M., Herbert, J.D., Moitra, E., Yeomans, P.D., & Geller, P.A.(2007). A randomized controlled effectiveness trial of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive Therapy for anxiety and depression. Behavior Modification, 31(6), 772­799
  • Harris, Russ (2009). ACT made simple. Oakland, CA : New Harbinger
  • Hayes, S. C., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment 
Therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1­25
  • Hayes, S.C., & Strosahl, K.D.(2004). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. 
New York: Springer ­Verlag
  • Hayes, S.C.,Strosahl, K., & Wilson, K.G. (1999).  Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press
  • Hayes, S.C., Smith, S (2005).Get out of your mind and into your life
  • Powers MB, Zum Vorde Sive Vording MB, Emmelkamp PM. Acceptance and commitment therapy: a meta-analytic review. Psychotherapy & Psychosomatics, 2009;78(2):73­80

Övningen på s. 7 är fritt tolkad från Hayes, Strosahl & Wilson, 1999. Övningen på s. 14 är fritt tol­kad efter Hayes & Smith, 2005. 
Tack till psykolog Fredrik Livheim som utvecklat exemplet med de två världarna i kapitel 5.

För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot oro, klicka här.
För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot sömnbesvär, klicka här.

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot stress

’Vad jag provat’ från 29 sidor mot stress

Vad har du provat fram till nu för att bli av med dina problem?

Den frågan kommer i kapitel två i 29 sidor mot stress och här kan du lista vad just du har provat för att bli av med dina problem. För varje strategi som du har provat kan du också kryssa i vad strategin handlade om, och hur bra den fungerade enligt din egen erfarenhet. Inom ACT letar vi inte efter Rätt eller Fel sätt att göra saker på. Vi letar efter sätt som fungerar.

Klicka på den gröna länken och ladda hem din kopia av Vad jag provat 29sidor.

Läs mer i 29 sidor mot stress.