Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot stress

De vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot stress / 1 cd mot stress

Här hittar du listan med vetenskapliga referenser till den forskning jag grundar mitt arbete på.

Detta är de vetenskapliga referenserna som jag grundar mitt arbete på. Är du intresserad av fler lästips om hur du kan hantera stress, klicka här istället! 

  • Bond, F. & Hayes, S. C. (2002). »Act at work«, in F. Bond & W. Dryden (Eds.), Handbook of Brief Cognitive Behaviour Therapy (pp. 117–149). Chichester, England: Wiley
  • Dahl, J. C., Plumb, J. C., Stewart, I., & Lundgren, T. (2009). The Art and Science of Valuing in Psychotherapy: Helping Clients Discover, Explore, and Commit to Valued Action Using Acceptance and Commitment Therapy. Oakland, CA: New Harbinger
  • Eifert, G., & Forsyth, J. (2005). Acceptance and Commitment Therapy for anxiety disorders. Oakland: New Harbinger
  • Forman, E.M., Herbert, J.D., Moitra, E., Yeomans, P.D., & Geller, P.A.(2007). A randomized controlled effectiveness trial of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive Therapy for anxiety and depression. Behavior Modification, 31(6), 772­799
  • Harris, Russ (2009). ACT made simple. Oakland, CA : New Harbinger
  • Hayes, S. C., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment 
Therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1­25
  • Hayes, S.C., & Strosahl, K.D.(2004). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. 
New York: Springer ­Verlag
  • Hayes, S.C.,Strosahl, K., & Wilson, K.G. (1999).  Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press
  • Hayes, S.C., Smith, S (2005).Get out of your mind and into your life
  • Powers MB, Zum Vorde Sive Vording MB, Emmelkamp PM. Acceptance and commitment therapy: a meta-analytic review. Psychotherapy & Psychosomatics, 2009;78(2):73­80

Övningen på s. 7 är fritt tolkad från Hayes, Strosahl & Wilson, 1999. Övningen på s. 14 är fritt tol­kad efter Hayes & Smith, 2005. 
Tack till psykolog Fredrik Livheim som utvecklat exemplet med de två världarna i kapitel 5.

För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot oro, klicka här.
För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot sömnbesvär, klicka här.

2 svar på ”De vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot stress / 1 cd mot stress”