Kategorier
Bonusmaterial Bonusmaterial 29 sidor mot sömnbesvär

Foldern till 1 CD mot sömnbesvär

När vi spelade in ljudboken fanns det några saker från boken 29 sidor mot sömnbesvär vi önskade att lyssnarna kunde se eller skriva på – sammanfattningar, bilder eller dagböcker. De flesta tycker vi att vi lyckats beskriva i ljudboken, men några av dem lade vi med i en folder till cd:n. För dig som köper ljudboken som en mp3-fil, eller som vill ha mer papper att fylla i, klicka här nedan för att  ladda ner foldern som en pdf-fil:

Folder till 1 cd mot sömnbesvär

Foldern till den andra ljudboken 1 cd mot stress hittar du här. Ljudboken 1 cd mot oro har ingen folder. Titta gärna runt på här på websidan för att hitta annat bonusmaterial!

 

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot sömnbesvär

Lästips ur 29 sidor mot sömnbesvär / 1 cd mot sömnbesvär

Detta är lästipsen för dig som vill veta mer om ACT och om hur du kan hantera sömnbesvär, plus några lästips om medveten närvaro. De vetenskapliga referenserna hittar du här.

Det finns flera bra böcker på svenska om sömn och KBT (dock inte Acceptance and Commitment Therapy – ACT). Alla KBT:are arbetar på liknande sätt vad gäller rytm och balans, medan det är ACT­-terapeuter som arbetar med tankar, känslor och kroppsförnim­melser på det sätt som jag beskrivit i boken 29 sidor mot sömnbesvär.

Exempel på böcker om sömn och KBT:

Marie Söderström, Sov bättre med kognitiv beteendeterapi, Viva 2007

Jerker Hetta, Lars Ström & Richard Pettersson, Bli fri från sömnproblem med kognitiv beteendeterapi, Bonniers 2007

Susanna Jernelöv, Sov gott!, LevNu W&W 2007 (även MånPocket 2008)

Övningarna som beskrivs i 29 sidor mot sömnbesvär från kapitel 5 och framåt kommer från den tredje vågens kognitiv beteendeterapi (KBT) och den terapeutiska metod som heter Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det finns flera svenska (och ännu fler engelskspråkiga) självhjälpsböcker som handlar om ACT.

Exempel på böcker om ACT:

Kerstin Jeding, 29 sidor mot stress, Albert Bonniers Förlag 2010
(se även lästipsen ur 29 sidor mot stress här)

Kerstin Jeding, 29 sidor mot oro, Albert Bonniers Förlag 2010
(se även lästipsen ur 29 sidor mot oro här)

Exempel på böcker om medveten närvaro:

Åsa Nilsonne, Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro, Natur & Kultur 2007

Jon Kabat­Zinn, Vart du än går är du där, Natur & Kultur 2005

Ola Schenström, Mindfulness i vardagen : vägar till medveten närvaro, Forum 2007 (Inkl. CD­skiva med övningar)

Kategorier
Bonusmaterial Bonusmaterial 29 sidor mot sömnbesvär

De vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot sömnbesvär / 1 cd mot sömnbesvär

Detta är de vetenskapliga referenserna som jag grundar mitt arbete på. Är du intresserad av lästips om hur du kan hantera oro, klicka här istället! 

  • Dahl, J. C., Plumb, J. C., Stewart, I., & Lundgren, T. (2009). The Art and Science of Valuing in Psychotherapy: Helping Clients Discover, Explore, and Commit to Valued Action Using Acceptance and Commitment Therapy. Oakland, CA: New Harbinger
  • Edinger, J.D., Wohlgemuth, W.K. The significance and management of persistent primary insomnia: the past, present and future of behavioral insomnia therapies. Sleep Med. Rev. 1999:101­18
  • Forman, E.M., Herbert, J.D., Moitra, E., Yeomans, P.D. ,& Geller, P.A.(2007). A randomized controlled effectiveness trial of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive Therapy for anxiety and depression. Behavior Modification, 31(6), 772­799
  • Hayes, S.C., & Strosahl, K.D.(2004). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. New York: Springer­Verlag
  • Hayes, S. C., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1­25
  • Hayes, S.C., Strosahl, K., & Wilson, K.G.(1999). Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press
  • Morin, C.M., Hauri, P.J., Espie, C.A., Spielman, A.J., Buysse, D.J. and Bootzin, R.R. (1999). Nonpharmacologic treatment of chronic insomnia. SLEEP 22:1134­1156
  • Murtagh, D.R.R., Greenwood, K.M. (1995). Identifying effective psychological treatments for insomnia: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79­89.
  • PowersMB, Zum Vorde Sive Vording MB, Emmelkamp PM.(2009). Acceptance and commitment therapy: a meta-analytic review. Psychotherapy & Psychosomatics, 78(2), 73­80
  • Smith, M.T. Perlis, M.L. (2006). Who is a candidate for cognitive-behavioral therapy for insomnia? Health Psychology, 15 – 19

För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot stress, klicka här.
För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot oro, klicka här.

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot sömnbesvär

Sömndagboken från 29 sidor mot sömnbesvär

Fyll i sömndagboken och se vad du kan upptäcka om din sömn som du aldrig tänkt på tidigare. Du kan också se hur din sömn förändras när du gör övningar som de i boken 29 sidor mot sömnbesvär.

Klicka här –> Sömndagbok från 29 sidor mot sömnbesvär

Om du har tänkt köpa/låna boken och genomföra övningarna, så börja gärna fylla i sömndagboken 1-2 veckor i förväg. Bara då kan du veta hur din sömn faktiskt såg ut innan du började arbeta med att förbättra den.

Ta fram dagboken varje morgon efter det att du stigit upp, och försök uppskatta alla timmar och klockslag – fyll bara i din bästa gissning morgonen efter (dvs titta aldrig extra gånger på klockan för att fylla i din dagbok).

Fyll i en kolumn varje morgon. Det finns sju kolumner på dagboken så en sida räcker en vecka. Skriv gärna ut flera kopior så att du kan fylla i fler veckor. Sömnen kan man inte förändra på en enda natt – men med bara en eller två veckors kraftansträngning i en intensivkur kan du förbättra din sömn markant! Det finns också många små, enkla saker du kan göra som stöttar din sömn på lång sikt.