Kategorier
Slow blog

Urvalskriterier för offentligt erbjudna behandlingar

Radioprogrammet Kaliber sände i söndags ett avsnitt med titeln ”One size fits all. KBT:s frammarsch i psykvården” och som granskar ”hur svensk psykvård på bara några år ritats om totalt”.

Kalibers reporter Per Shapiro berättar om konsekvenserna av att landstingen följer Socialstyrelsens riktlinjer som rekommenderar KBT-behandlingar före psykodynamiska terapier baserat på tillgänglig forskningsevidens: erfarna psykodynamiska terapeuter som blir utan landstingsavtal och förstås en minskad valfrihet för individer att välja terapeut och terapiform när endast en typ av dessa erbjuds via landstinget. Ytterligare viktning åt KBT-hållet har regeringen stått för med riktlinjerna för rehabgarantin som infördes 2009: pengarna ges till KBT-kompetenta rehabaktörer.

Kaliber tar upp många intressanta vinklar, även om jag inte håller med om allt som sägs. Men det som allt mynnar ut i, det är förstås vad som ska styra oss när vi väljer vad den offentliga vården ska erbjuda oss när vi mår dåligt. Ska de erbjuda oss valfrihet, eller ska de erbjuda oss det som samhället efter bästa förmåga kan anse vara vetenskap och beprövad erfarenhet?

Jag är övertygad om (eller i alla fall beredd att anta) att Socialstyrelsen gör sitt allra bästa för att först omsorgsfullt välja vilka kriterier man ska utgå ifrån i sina rekommendationer, och sedan lika noggrant jämföra tillgängliga alternativ utifrån dessa kriterier. Och personligen tycker jag att evidens, det ordet man använder när man menar forskningsstöd enligt vår tids gängse syn på vetenskap, är ett bättre urvalskriterium än många andra. Tänk själv om du hade en fysisk sjukdom, och läkaren lät dig välja på behandling 1, som har bäst evidens, eller behandling 2 som har sämre evidens men som väldigt många ändå tycker om, vad skulle du välja då? Och vilken av dem är du beredd att bidra dina skattepengar till? Jag tycker inte att det måste innebära att behandling 2 inte erbjuds i samhället, bara att det är rätt att välja att lägga våra offentliga medel på något som vi har valt utifrån gemensamt acceptabla urvalskriterier.

Jag tycker inte heller att det är skandalöst om Socialstyrelsen ändrar sina rekommendationer utifrån ny evidens – tvärtom, det är högst seriöst. Fram för transparens i vår svenska psykvård, där vi vet varför vissa metoder och terapeuter stöds. Och låt oss fortsätta diskussionen om vilka urvalskriterier för offentligt erbjudna behandlingar som vi vill ha i vårt samhälle. Du kan lyssna på programmet när du vill via Sveriges Radios webbplats (Kaliber 120513) eller läsa reportaget här.

Kategorier
Övningar

Knackande närvaro – med ljud

Nu följer en medveten närvaroövning jag kallar Knackande närvaro.

Det är mycket ovant för de flesta av oss att inte svara på våra egna tankar eller tänka vidare på dem. Det går att lägga märke till tanken ”Hur mycket är klockan?” utan att kolla vad klockan är eller svara sig själv med en gissning (”Jag stack från jobbet vid fem så hon är nog halv sex”) liksom det går att tänka ”Tänk om han inte blir nöjd med rapporten?” utan att upprepa för sig själv vilka strategier man har tänkt ut för att se till att rapporten blir lyckad. Prova själv under den här övningen!

För alla övningar i medveten närvaro:

 1. För din uppmärksamhet till det som övningen föreslår dig att uppmärksamma.
 2. Undersök det med din nyfikenhet.
 3. Varje gång som du tappar din uppmärksamhet (och det kommer du att göra många gånger för det är så vårt sinne fungerar), för den tillbaka!

Du kan antingen följa den skriftliga vägledningen nedan, eller låta dig vägledas av ljudspåret. Liksom med de andra övningarna, kommer du snart att lära dig övningen utantill och kan göra den var och när som helst utan vägledning!

För att lyssna på ljudspåret klicka på -> Knackande närvaro

© Kerstin Jeding ℗ BonnierAudio. Stort tack till Frekvens Produktion AB för inspelning och till min ljudboksförläggare Bonnier Audio som möjliggjort hela inspelningen!

Här nedan följer vägledning i form av text:

Prova att bara sitta (eller stå) stilla en stund, och nyfiket lägga märke till dina egna tankar. Varje gång du lägger märke till en tanke kan du knacka lätt med pekfingret mot ditt ben eller något annat.

Svara inte dig själv på någon tanke under övningen. Bara knacka lätt igen när du lägger märke till nästa tanke som passerar genom ditt huvud.

Du kommer att tappa fokus många gånger – det är så vårt medvetande fungerar! Din uppgift är att föra din uppmärksamhet tillbaka till övningen varje gång du lägger märke till att du tappat fokus, svarat på en tanke eller tänkt vidare på den. Dina tankar sänds ut som över en inre radio. Bara lyssna på radioskvalet, och knacka för varje ny tanke du lägger märke till.

Om du märker att du har slutat att knacka med fingret, så har du förmodligen fastnat i en av tankarna och tänkt vidare på den – och grattis, för du har lagt märke till det och blivit medvetande i nuet igen! Återgå till att bara vara nyfiken och att observera allt som sägs på radion.

Om du tappar fokus hundra gånger under vår lilla övning så är din uppgift att föra tillbaka din uppmärksamhet hundra gånger. Fortsätt en liten stund till att bara observera, och att knacka.

Vill du prova fler övningar i medveten närvaro från kerstinjeding.se? Klicka här.
Vill du veta hur du din närvaro och din kontakt med nuet kan hjälpa dig i livet, läs 29 sidor mot stress, 29 sidor mot oro eller 29 sidor mot sömnbesvär. Se här. Teknikerna används också i vår bok Vägen ur utmattningssyndrom, se mer om den här

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot oro

Lästips ur 29 sidor mot oro / 1 cd mot oro

Detta är lästipsen för dig som vill veta mer om hur ACT kan hjälpa dig hantera oro och annat, plus några lästips om medveten närvaro. De vetenskapliga referenserna hittar du här.

Exempel på böcker om ACT eller mindfulness-KBT:

Kerstin Jeding. 29 sidor mot stress, Albert Bonniers Förlag 2010

Kerstin Jeding. 29 sidor mot sömnbesvär, Albert Bonniers Förlag 2010

Stephen C Hayes & Spencer Smith. Sluta grubbla, börja leva, Natur & Kultur 2007

Russ Harris, Lyckofällan. Skapa det liv du vill leva med Act, mindfulness och engagemang, Natur & Kultur 2009

JoAnne Dahl & Tobias Lundgren, Släpp taget om smärtan. Act-metoden mot kronisk värk, LevNu W&W,2006

Mark Williams, John Teasdale & Zindel Segal, Mindfulness, en väg ut ur depression, Natur & Kultur 2008 (Inkl. CD-skiva med övningar)

Anna Kåver, Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans, Natur & Kultur 2007

Anna Kåver & Åsa Nilssonne, Tillsammans. Om medkänsla och bekräftelse, Natur & Kultur 2007

Exempel på böcker om medveten närvaro:

Åsa Nilsonne, Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro, Natur & Kultur 2007

Jon Kabat-Zinn, Vart du än går är du där, Natur & Kultur 2005

Ola Schenström, Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro, Forum 2007 (Inkl. CD-skiva med övningar)

 

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot oro

De vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot oro / 1 cd mot oro

Detta är de vetenskapliga referenserna som jag grundar mitt arbete på. Är du intresserad av fler lästips om hur du kan hantera oro, klicka här istället! 

 • Dahl, J. C., Plumb, J. C., Stewart, I., & Lundgren, T. (2009). The Art and Science of Valuing in Psychotherapy: Helping Clients Discover, Explore, and Commit to Valued Action Using Acceptance and Commitment Therapy. Oakland, CA: New Harbinger
 • Eifert, G., & Forsyth, J. (2005). Acceptance and Commitment Therapy for anxiety disorders. Oakland: New Harbinger
 • Forman, E.M., Herbert, J.D., Moitra, E., Yeomans, P.D., & Geller, P.A. (2007). A randomized controlled effectiveness trial of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive Therapy for anxiety and depression. Behavior Modification, 31(6), 772-799
 • Hayes, S. C., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25
 • Hayes, S.C., & Strosahl, K.D.(2004). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. New York: Springer-Verlag
 • Hayes, S.C., Strosahl, K., & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press
 • Hayes, S.C. & Smith, S (2005). Get out of your mind and into your life
 • Powers MB, Zum Vorde Sive Vording MB Emmelkamp PM. Acceptance and commitment therapy: a meta-analytic review. Psychotherapy & Psychosomatics, 2009;78(2):73–80
 • Segal, Z.V., Williams, J.M.G & Teasdale, J.D. (2002) Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse. Guilford Press
 • Wadström, O. (2007). Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi. Taberg: Psykologinsats.

För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot stress, klicka här.
För de vetenskapliga referenserna ur 29 sidor mot sömnbesvär, klicka här.

Kategorier
Slow blog

Psykisk ohälsa och den medicinska modellen

I den medicinska modellen så är något fel när vi är sjuka. Kanske har en bacill kommit in i systemet, eller ett ben blivit brutet eller så finns det för lite av ett hormon. När något är fel behöver man lösa problemet genom att ta bort det som orsakar felet eller reparera det som blivit skadat. Man tillför ett läkemedel som dödar bakterierna, normaliserar hormonnivån eller så opererar man bort tumörer eller gipsar brutna ben. Och så försvinner felet och vi blir återställda – friska – igen, och det är bra. Som en maskin som blir lagad.

På denna medicinska modell har vi också kommit att bygga den modell vi använder för psykisk ohälsa. Våra diagnossystem och många behandlingar för psykiska sjukdomar bygger på idén att något är fel eller skadat och måste tas bort eller lagas. När vi följer logiken från den medicinska modellen så blir det självklart så. Men tänk om den inte är en bra grundmodell för psykisk smärta?

Fundera över det här en liten stund: Om vi inte hade en sådan här mekanistisk grundmodell för vårt eget psyke, så skulle vi inte ens leta efter den lilla komponenten som har slutat fungera eller fungerar dåligt (negativa tankar, oro, låg självkänsla?) och som måste repareras (läkemedel, positivt tänkande, terapi?). Om inte symptomen på psykisk ohälsa visar på något som är ”fel” måste de heller inte bort. Behandlingsstrategierna kan fokusera på något annat än det som den nuvarande underliggande filosofin – den medicinska modellen – förutsätter. Istället för att reparera ”fel” som påförts oss tack vare dolda grundantaganden kan behandlingsstrategierna fokusera på att hitta sätt som fungerar för var och en av oss för att leva våra liv.

Stora tankar, kort inlägg – men hur vi tänker på hälsa och ohälsa påverkar oss alla.

Kategorier
Bonusmaterial 29 sidor mot oro

Tankekedja från 29 sidor mot oro

När du har negativa eller oroliga tankar, vad brukar du trösta eller uppmuntra dig själv med för tankar då? Ibland har man en invand tankekedja (eller ältandekedja), som man känner igen som vilken gammal bekant som helst. Har du någon sådan?

Klicka för att ladda ner Tankekedja 29sidor från kapitel 10 i boken och rita hur en av dina egna tankekedjor kan, eller skulle kunna, se ut.

I boken får du konkreta tips på hur du kan hantera dem. Det finns inget Rätt och Fel, men det är stor skillnad på sätt som fungerar för dig och sätt som inte gör det.

Kategorier
Slow blog

Sitta-på-händerna-dagar

Kelly har gett många år av sitt liv till missbruk. När han så småningom började ta sig ur missbruket och depressionerna som kom tillsammans med det, hade han många, många svåra dagar. Han berättar om det när man träffar honom, och han skriver om det på sina bloggar. Han skriver ofta små ”appreciations” – små uppskattningar eller tacksamhetsbetraktelser över saker han har varit med om i livet. En av dem handlar om de många dagarna i gränslandet mellan svårt missbruk och ett fungerande liv. Han berättar hur att sitta på händerna vissa dagar var det bästa han kunde göra. Om han satt på dem kunde de inte göra situationen värre i alla fall, tänkte han. De kunde inte skaffa droger, inte ta droger, inte skada honom själv mer eller någon annan. Han säger att han har haft många sitta-på-händerna-dagar, och han säger att han kan känna tacksamhet mot dessa dagar. Det var ändå de som tog honom framåt i livet. De dagar när han egentligen inte kände sig alls som någon stor, handlingskraftig människa tog han sig ändå framåt i livet.

Kelly är idag i 50-årsåldern, och uttrycker fortfarande tacksamhet över sina sitta-på-händerna-dagar. Och han berättar att han fortfarande har sådana dagar. Dagar när det bästa han kan göra är att inte göra något som gör saker värre.

Vet du vad Kelly kom att utbilda sig till och arbeta med när han efter alla sina sitta-på-händerna-dagar kom ut ur sitt missbruk? Psykolog och forskare. Han är en av utvecklarna till terapiformen ACT, och en personlig och uppskattad föreläsare, forskare och författare. Jag läser och lär från hans vetenskapliga texter, och jag tar beundrad till mig från hans blogginlägg och föreläsningar. Tyvärr finns inte hans böcker översatta till svenska ännu, men håll tummarna för att någon svensk förläggare åtminstone ger ut hans självhjälpsbok för oro ”Things might go terribly, horribly wrong”.

Läs en av Kelly G. Wilson’s bloggar här.

Kategorier
Böcker

Mina böcker

29 sidor mot-böckerna är tre mycket kortfattade självhjälpsböcker baserade på den tredje vågens KBT som kallas ACT (Acceptance and Comittment Therapy). De är så kortfattade för att du som har det jobbigt ska kunna lägga tid på att prova övningarna istället för att lägga tid på att läsa långa texter. När du verkligen provar övningarna så kan du se om dina erfarenheter från dem hjälper dig att leva det liv du vill leva.

29 sidor mot stress är skriven till dig som lider av stress och utmattning eller oro och nedstämdhet kopplat till stress.

29 sidor mot oro är skriven till dig som oroar dig och tänker många oroliga tankar.

29 sidor mot sömnbesvär är skriven till dig som har svårt att somna, som sover oroligt, som ligger vaken i sängen eller som vaknar innan natten är slut. Och som lider av det.

Vet du inte vilken som passar bäst för dig? Börja med 29 sidor mot stress.

Läs mer om böckerna här nedan eller genom att klicka på länkarna ovan. Där kan du också hitta utskrivbart material från böckerna (till exempel dagböcker) och övningar kopplade till dem genom att klicka på Bonusmaterial till böckerna. Alla böckerna är utgivna av Albert Bonniers förlag 2010.

Kategorier
Böcker

29 sidor mot oro (2010)

Den här lilla boken är till dig som oroar dig och tänker många oroliga tankar. Så många att du anar – eller vet – att det hindrar dig från att leva det liv du vill leva.

Tankarna kanske gör det svårt att koppla av, stör din sömn, ger dig spänningar, värk eller hjärtklappning och inte minst kanske de skapar rädsla, nedstämdhet och andra olustkänslor.

I boken visar jag dig ett sätt att hantera dina tankar på. Det är kortfattat och texten kan du läsa på mindre än en halvtimme. Det innebär inte att du har lärt dig att hantera alla dina oroliga tankar om en halvtimme – men att du inte behöver lägga särskilt mycket tid på att läsa utan, hoppas jag, på att öva det som föreslås.

Boken bygger på den tredje vågens kognitiva beteendeterapi och en metod som heter ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Alla oroar sig, det är allmänmänskligt. Men det är också särskilt utmärkande för ångest- och depressionstillstånd. I den här boken får man lära sig att kopplingen mellan tankar och beteende är svagare än man tror, hur grubbel- och ältandekedjorna kan brytas och att det går att lära sig att hantera alla tankar, negativa som positiva, som oavbrutet strömmar genom vårt medvetande.

Bonusmaterial

Sök efter dagböcker, övningar mm till boken genom att klicka på Bonusmaterial  i menyn ovan

Skaffa boken

Låna boken på ditt bibliotek eller köp den, e-boken eller ljudboken hos din bokhandlare eller internetbokhandlarna Adlibris eller Bokus.

Du kan också läsa den som e-bok eller lyssna på mig när jag läser den som ljudbok på streamingtjänster som Storytel, Bookbeat och Nextory (om du inte redan har ett abonnemang låter de alla prova gratis i två veckor).

Vet du inte vilken av mina böcker du vill börja med? Börja med 29 sidor mot stress.

Kerstin Jeding, 29 sidor mot oro, Albert Bonniers Förlag 2010
ISBN: 978-91-0-012534-9

Kategorier
Slow blog

Stressmottagningen bloggar

Jag och några kollegor har blivit ombedda att blogga för Stressmottagningen i år. Det gör jag gärna.

 • 21% av vuxna svenskar besväras av oro, ängslan eller ångest
 • 29% svarar ja på frågan om de har besvär med sömnen
 • 27% av de sjukskrivna är sjukskrivna för en psykisk diagnos (depression, stressrelaterad ohälsa eller ångest)

Det finns mycket att göra. Och mycket att skriva om.

Vi hörs!

PS. Statistiken ovan kommer från ULF/SCB samt Försäkringskassan.