Kategorier
Slow blog

Stressmottagningen bloggar

Jag och några kollegor har blivit ombedda att blogga för Stressmottagningen i år. Det gör jag gärna.

  • 21% av vuxna svenskar besväras av oro, ängslan eller ångest
  • 29% svarar ja på frågan om de har besvär med sömnen
  • 27% av de sjukskrivna är sjukskrivna för en psykisk diagnos (depression, stressrelaterad ohälsa eller ångest)

Det finns mycket att göra. Och mycket att skriva om.

Vi hörs!

PS. Statistiken ovan kommer från ULF/SCB samt Försäkringskassan.