Kategorier
Böcker Slow blog Vägen ur utmattningssyndrom

Skilj på stress och utmattningssyndrom

Stressad, mer stressad…

Ja, vad kommer sedan? Tja, ”ännu mer stressad” tänker jag. Stress är ingen sjukdom utan en varningssignal eller en riskfaktor.  Om man fortsätter att vara stressad under lång tid – månader eller år – utan att få tillräcklig återhämtning emellanåt, så finns det risk för att utveckla ohälsa. Och den ohälsan kan vara av många olika slag.

Många som stressar för mycket och återhämtar sig för lite under en period av livet, kommer till en punkt där stressymtom som mental och fysisk uppvarvning, ytlig andning, spänningar, störd nattsömn och tillfälliga kognitiva symtom börjar övergå i allt mer påtagliga hälsobesvär. Spänningarna ger värk, uppvarvningen problem med magen, de störda nätterna kan utvecklas till insomni, den ytliga andningen kan ge tryck över bröstet och ångest. Vissa blir mer infektionskänsliga. Det finns forskning som pekar mot en stor mängd olika symtom och diagnoser som kan kopplas till stress, såväl fysiska som psykiska. Stress innebär ett så generellt slitage på hela vårt system, att det tycks vara olika delar av det som brister först hos olika individer.

Detta innebär två saker:

1. Stresshantering kan förebygga väldigt många olika typer av ohälsa.

2. Utmattningssyndrom är  bara en av många olika ohälsokonsekvenser som kan (men inte måste) följa av långvarig stress.

Så om du, eller din patient, mår dåligt efter långvarig stress/överbelastning, så är det mycket viktigt att noggrant utreda vilken ohälsa du/hon/han har utvecklat så att du/hon/han kan få rätt hjälp. Trötthet och kognitiva symtom är vanligt vid många olika diagnoser,  inte bara vid utmattningssyndrom. En bedömning av helhetsbilden, av vad som är mest framträdande symtom och att tvärdiagnosticera (att undersöka om någon annan diagnos bättre förklarar symtomen) är avgörande för att kunna få rätt hjälp.

Låter det krångligt? På Stressmottagningen där jag arbetar har vi tagit fram en kort film som förklarar och visar det på ett lätt sätt!