Psykologsamtal

Jag är utbildad psykolog sedan 1996 och har legitimation från Socialstyrelsen. Jag har arbetat med utredningar och med både individuell psykoterapi och gruppterapi, i alla besvärsnivåer från förebyggande till specialistvård och både för privata klienter och landstingspatienter. Jag arbetar utifrån evidensbaserade metoder inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jag ger främst psykologsamtal på svenska (skånska!) men kan stötta dig som vill prata engelska också.

Jag arbetar främst med stress, sömn och utmattning

De problemområden jag arbetar med är:

 • stress
 • utmattningssyndrom
 • sömnbesvär, insomni
 • lättare besvär med nedstämdhet, oro eller ångest i kombination med något av besvären ovan

Har du något annat besvär du önskar hjälp med, rekommenderar jag att du kontaktar en kollega till mig. Fråga på din vårdcentral/hälsocentral, eller sök duktiga psykologer du kan matchas med via privata förmedlare som Ahum eller digitala vårdgivare med landstingsavtal som Mindler, Kry, Doktor.se, Min Doktor och Doktor24.

Det är viktigt att du som har akuta eller allvarliga hälsoproblem får rätt vård – om du har det så vänd dig till din vårdcentral/hälsocentral, öppenvårdspsykiatrin eller ring 1177 vårdguiden för att få rådgivning om vart du kan vända dig. Ring alltid 112 om det är ett akut livshotande tillstånd.

Jag tar emot för psykologsamtal i lokaler i centrala Stockholm (T-Rådmansgatan). Ett samtal är 45 minuter långt, och kostar 1200kr. Skicka ett e-postmeddelande till mig på adress kerstin(at)jeding.se om du är intresserad av att boka ett första samtal. Du binder dig aldrig för mer än ett samtal i taget.

Jag håller på att bygga upp för att kunna ta emot digitalt, så att jag kan erbjuda psykologsamtal över video till dig var du än är. Mer information kommer under våren. Även här arbetar jag med ACT och riktar in mig främst på stress och utmattningssyndrom. Skicka gärna ett e-postmeddelande till mig på adress kerstin(at)jeding.se om du är intresserad av psykologsamtal över digitala kanaler.

Handledande psykologsamtal för chefer och HR

Som people manager, HR-specialist eller personalstrateg, så är du bra på rekrytering, chefutveckling, lönefrågor, arbetsmiljölagstiftning, reglerna runt en rehabilitering och en massa annat. Men du kan omöjligt vara bra på allt, och jag kan stötta dig när du hanterar svåra ärenden där det skulle hjälpa dig att ha djupare kunskaper om saker som psykisk ohälsa, utmattningssyndrom och praktiska detaljer i rehabprocessen. Detta kan jag stötta dig med:

 • Kunskap om hur stress och utmattningssyndrom påverkar en medarbetare
 • Kunskap om arbetsrelaterad psykisk ohälsa (stress, utmattning, nedstämdhet, oro/ångest)
 • Generella råd kring arbetsanpassning för någon med arbetsrelaterad psykisk ohälsa – förebyggande eller i samband med arbetsåtergång
 • Vilka möten och aktiviteter är bra att planera in (och planera bort) för någon med deltidssjukskrivning?
 • Hur man konkret kan göra en arbetsanpassning för någon med arbetsrelaterad psykisk ohälsa
 • Hur man kan planera stegen i en arbetsåtergång efter sjukskrivning för arbetsrelaterad psykisk ohälsa
 • Vad man kan förvänta sig under en arbetsåtergång efter sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa
 • Hur man lägger upp en enkel men tydlig uppföljning av en pågående rehabilitering/arbetsåtergång som bäddar för bra utfall

Självklart stöttar jag gärna dig som är chef eller ledare för någon som mår dåligt. Jag kan i samtal stötta dig med det jag listat ovan, eller saker som:

 • Ska jag ringa eller inte till min sjukskrivne medarbetare? Hur ofta? Vad ska jag säga?
 • Min medarbetare är väldigt orolig, hur kan jag stötta?
 • Det känns som att min medarbetare är kinkig och ställer tusen krav just nu, är det vanligt när man mår dåligt? Hur bemöter jag det?
 • Vad säger jag till kollegorna?
 • Jag oroar mig för att det är mitt fel att min medarbetare fått utmattningssyndrom, vad kan jag göra?

Kontakta mig för att boka in handledande psykologsamtal för chefer och HR! Jag kan antingen komma till din arbetsplats, eller så kan vi träffas i ett videosamtal (det senare kommer under våren).

Vill du hellre arbeta förebyggande? Ta kontakt med mig för till exempel föreläsningar och workshoppar!

Vill du köpa psykologsamtal för medarbetare? Ta kontakt med mig för offert på enstaka samtalskontakter eller paket med 3, 5 eller 8 samtal. Jag erbjuder de som kan pendla till centrala Stockholm traditionella samtal, och de som bor längre bort digitala videosamtal (genom säkra kanaler).