Möte för ledare/HR

Jag erbjuder:

 • Handledande eller coachande möte för dig i din roll som ledare/chef
 • Handledande eller coachande möte för dig i din roll inom HR/people

Möten sker i första hand över video (eller telefon/chatt).

Önskar du träffa mig för stöd eller KBT/ACT-behandling kring hur du själv mår, boka psykologsamtal, läs mer genom att klicka här.

Handledande möte för ledare och chefer

Jag stöttar gärna dig som är chef eller ledare för någon som mår dåligt. Du kanske har frågor som:

 • Min medarbetare är väldigt orolig, hur bemöter jag det bra?
 • Jag är obekväm med att fråga mina medarbetare hur de mår, hur kan jag göra det på ett konstruktivt sätt?
 • Det känns som att min medarbetare är kinkig och ställer tusen krav just nu, är det vanligt när man mår dåligt? Hur bemöter jag det?
 • Vad säger jag till kollegorna? Ska jag ringa eller inte till min sjukskrivne medarbetare? Hur ofta? Vad ska jag säga?
 • Jag oroar mig för att det är mitt fel att min medarbetare fått utmattningssyndrom, vad kan jag göra?

VÅREN 2020: Corona-oro bland personalen eller svårt att veta hur du stöttar vid hemarbete? Vilka mår bra eller dåligt av distansarbete? Hur kan jag fråga på ett konstruktivt sätt? Hur bemöter jag oro bland medarbetarna? Hur hjälper jag medarbetarna att hantera ovisshet? Självklart stöttar jag dig gärna med hur du kan hålla kontakten med eller prata med dina medarbetare under Corona-tider när du håller ihop ditt team över digitala kanaler.

Förbered dig gärna inför vårt möte genom att fundera genom vad du önskar fokusera på. Tänk gärna genom några konkreta exempel på situationer eller utmaningar du önskar nya perspektiv på eller verktyg för. Vanligt är att det du önskar stöd för faller in under en av följande kategorier:

 • Konkret handledning
  Du har en specifik situation du vill bolla
 • Rådgivande handledning
  Du har en typ av situation du vill bolla
 • Kunskapshöjande handledning
  Du har identifierat ett område du vill veta mer om
 • Färdighetshöjande handledning
  Du har identifierat något du vill öva för att bli bättre på

Det finns också gånger när det svåra är att ringa in vad det är som är problemet – då kan det vara fokus för vårt samtal.

Du och jag träffas digitalt på en tid vi bokar tillsammans. Klicka här för att boka.

Handledande möte för HR

Som people manager, HR-specialist eller personalstrateg, så är du bra på rekrytering, chefutveckling, lönefrågor, arbetsmiljölagstiftning, reglerna runt en rehabilitering och en massa annat. Men du kan omöjligt vara bra på allt, och jag kan stötta dig när du hanterar svåra ärenden där det skulle hjälpa dig att ha djupare kunskaper om saker som psykisk ohälsa, utmattningssyndrom och praktiska detaljer i rehabprocessen. Detta kan jag stötta dig med:

 • Jag kan just nu stötta kring saker som är aktuella just nu under corona-pandemin som hur man kan bemöta oroliga medarbetare, hur man kan stötta personer som är ovana vid distansarbete och vad man kan vara uppmärksam på för att proaktivt fånga upp eller förebygga psykisk ohälsa
 • Kunskap om hur stress och utmattningssyndrom påverkar en medarbetare
 • Kunskap om arbetsrelaterad psykisk ohälsa (stress, utmattning, nedstämdhet, oro/ångest)
 • Generella råd kring arbetsanpassning för någon med arbetsrelaterad psykisk ohälsa – förebyggande eller i samband med arbetsåtergång
 • Vilka möten och aktiviteter är bra att planera in (och planera bort) för någon med deltidssjukskrivning?
 • Hur man konkret kan göra en arbetsanpassning för någon med arbetsrelaterad psykisk ohälsa
 • Hur man kan planera stegen i en arbetsåtergång efter sjukskrivning för arbetsrelaterad psykisk ohälsa
 • Vad man kan förvänta sig under en arbetsåtergång efter sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa
 • Hur man lägger upp en enkel men tydlig uppföljning av en pågående rehabilitering/arbetsåtergång som bäddar för bra utfall

Jag kan antingen komma till din arbetsplats, eller så kan vi träffas i ett videosamtal. Just nu erbjuder jag främst att träffas digitalt på en tid vi bokar tillsammans. Klicka här för att boka direkt eller mejla mig på kerstin (at) jeding.se.

Andra möten

Vill du hellre arbeta förebyggande? Läs mer här om föreläsningar och workshoppar eller mejla mig på kerstin (at) jeding.se för att diskutera andra idéer!

Jag utbildar också i arbetsrelaterad psykisk ohälsa om du vill köpa en utbildning till din arbetsplats eller en plats på en utbildning i Mendeleos regi. Ny forskning* bland nästan tre tusen svenska chefer visar inte förvånande att de som har fått utbildning om psykisk ohälsa är bättre på att ta hand om medarbetare med psykisk ohälsa. Ungefär 50% av cheferna är proaktiva på något sätt i att hantera psykiska ohälsa – och den andra hälften är inte aktiva alls. Hur ser det ut på din arbetsplats? (* Forskning från Göteborgs universitet, oktober 2019 (van de Voort och kollegor).)

Vill du köpa psykologsamtal för medarbetare? Klicka här eller ta mejla mig på kerstin (at) jeding.se för offert på enstaka samtalskontakter eller paket med 3, 5 eller 8 samtal. Jag erbjuder de som kan pendla till centrala Stockholm traditionella samtal, och de som bor längre bort digitala videosamtal (genom säkra kanaler).

Är du intresserad av något annat samarbete är du varmt välkommen att höra av dig till mig på mejl kerstin (at) jeding.se.