Boka möte med mig

Jag erbjuder två typer av möten:

  • Psykologsamtal för dig som vill ha behandling utifrån KBT/ACT
  • Handledande eller coachande möte för dig i din roll som ledare/chef eller HR/people

Se mer nedan.

Psykologsamtal för KBT/ACT

Du som privatperson kan köpa samtal av mig för att hantera stress eller utmattningssyndrom eller behandla andra psykiska besvär utifrån KBT/ACT. Arbetsgivare som önskar psykologstöd för medarbetare är också välkomna att höra av sig. Jag kan ge enstaka samtal eller behandlingsserier på 6-8 samtal.

Jag ger antingen vanliga 45-minuters samtal centralt i Stockholm (nära T-Rådmansgatan) eller 40-minuters videosamtal som är oberoende av geografi. Jag använder ett tryggt system för videokommunikation som uppfyller kraven för säker hantering av patientuppgifter. Just nu erbjuder jag bara digitala kontakter (över chatt eller video i säkra kanaler).

Läs mer om psykologsamtal genom att klicka här, eller ta kontakt med mig på mejl kerstin (at) jeding.se.

Handledande möte för dig som ledare/chef eller HR/people

Du som ledare/chef eller HR/people kan köpa samtal av mig för att få stöd eller kunskap kring att förebygga eller hantera arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos dina medarbetare. Som psykolog har jag gedigna kunskaper om psykisk ohälsa och hur det påverkar arbetslivet, och jag har erfarenheter av att uppmärksamma och följa upp någon som mår dåligt, av att arbetsanpassa och stötta arbetsåtergång, och rehabilitera. Som psykolog har jag också kunskaper om att föra svåra samtal om känsliga ämnen, och vad man kan tänka på för att de ska bli så konstruktiva som möjligt. Jag har också en doktorsexamen i hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar vår hälsa, vår arbetstrivsel och vår produktivitet.

De handledande samtalen ger jag som 30 minuters videosamtal. Vi sätter tillsammans målet för vårt möte. Jag kan ge nya perspektiv för en specifik situation du har ställts inför, eller en typsituation du ofta hamnar i, eller hjälpa dig att utveckla nya kunskaper eller färdigheter. Om du vill efter vårt möte kan du boka uppföljningssamtal, eller så har vi tillsammans löst det problem du önskade bolla och detta blir vårt enda möte.

Boka tid för ledarhandledning genom att mejla till mig på kerstin (at) jeding.se, eller läs mer om handledande möten genom att klicka här.

Jag föreläser och workshoppar också, har böcker och övningar tillgängliga och en del tips på min slow blogg – se mer här på hemsidan eller mejla mig på kerstin (at) jeding.se.

Boka återbesök

De som jag redan har träffat är välkomna att boka tid här nedan. Du som inte har en pågående kontakt med mig, välkommen att kontakta mig per mejl för att boka ett första besök! Mejla mig på kerstin (at) jeding.se.
Du betalar med kort direkt vid bokningen (24 timmars avbokning gäller).