Hälsa, aktivitet, fokus – och myrsteg

Vi människor mår bra av att vara aktiva. Det ska varken vara för lite aktivitet (passivitet) eller för mycket (överbelastning), och det gäller både för kropp och knopp.

Stress kan definieras på många sätt, och används ofta för att beskriva när vi upplever att något överskrider vår förmåga att hantera det – när det helt enkelt är för mycket, för jobbigt eller för tidspressat.

Så som en wearable mäter ”stress” kan vi mer beskriva stress som när systemen i din kropp varvar upp dig och ger energi till alla aktiviteter. Den här sortens definition av stress speglar mer hur stor ansträngning (effort) som du lägger på olika aktiviteter. I vila väldigt lite, men andra aktiviteter vare sig de är fysiska eller mentala kan innebära allt från liten till stor uppvarvning/ansträngning. Att träna på gym eller springa några kilometer skulle visa på stor ansträngning, liksom att arbeta med dina mentalt svåraste eller mest kreativa arbetsuppgifter. Andra mer rutinartade arbetsuppgifter kan vara mindre krävande. Psykologisk stress – när du är nervös för ett möte, känner tidspress, tänker negativa tankar om hur du ska klara uppgiften eller känner dig bedömd och utsatt, kommer också att synas som uppvarvning/ansträngning. Att vara sjuk eller skadad innebär en fysiologisk stress för kroppen och syns också i mätningarna.

Ett annat sätt att tänka på stress är alltså helt enkelt hur stor belastning din kropp är utsatt för just nu, oavsett vad som är källan till det. Det vi ska arbeta tillsammans med här i ditt NudgeLab är de saker vi tycker ger onödig belastning på dig – när det är överbelastning, tidspress, negativa tankar eller dålig planering som ökar ansträngningen. Vi vill att din ansträngning ska läggas på ”rätt” saker – att träna, fokusera på dina svåraste arbetsuppgifter – och att den ska balanseras upp av tillräcklig återhämtning.

Att arbeta med att förebygga stress eller hantera stress handlar i huvudsak om att antingen förändra situationen eller ditt sätt att hantera stress. Det kan handla om många olika saker: avspänning, träning, pauser, struktur, prioriteringar, bättre sömn, längre sömn, fokusövningar, aktivitetsanalys, aktivitetsväxlingar, problemlösning, andningsövningar, planera för ”deep work”, nedvarvningsrutiner, effektiv kommunikation, relationsstöd, hantera andra människor, meningsfullhet, återhämtning och mycket mer. Låt dig inte oroas av den långa listan – du behöver inte arbeta med allt utan det kommer att räcka att du hittar några få strategier som spelar roll just för dig, och vi kommer att vägleda dig ett steg i taget när du letar efter dem och använda oss av myrstegsprincipen.

Myrstegsprincipen innebär att vi hela tiden letar efter något litet, hanterbart steg som du kan testa redan idag. Något litet som blir av, och som du orkar fortsätta med kommer att ha mycket, mycket större effekt på din hälsa än något annat, större som du inte orkar hålla igång. Så tänk litet tillsammans med oss och förändra ett litet steg i taget tills du känner att du ligger på en bra nivå – då hjälper vi dig att hålla den!