Kategorier
Slow blog

Mitt allra bästa råd

Det finns nästan ingen quick-fix som fungerar på en gång när man mår dåligt eller är stressad. Den enda jag känner till som jag verkligen tycker är till hjälp är denna: Förankra dig i nuet. Det är mitt allra bästa råd.

För just nu behöver du inte hantera allt som har varit innan, eller allt som kommer sedan. Om du är försenad, behöver du inte hantera alla andra gånger du kommit sent eller hur du säkert kommer att fortsätta vara sen resten av livet. Du behöver bara hantera den här gången just nu som du är sen. Om du har svårt att sova och ligger vaken på natten, behöver du inte hantera alla andra nätter som du har legat vaken tidigare, eller alla sömnlösa nätter du (kanske) har framför dig. Du behöver bara hantera stunden just nu som du ligger vaken och kanske orolig i sängen. Det är allt du behöver orka med just nu, den här stunden, den här sekunden, minuten eller timmen.

Hur gör man då? Egentligen är det så lätt som att man bara väljer att ha sin uppmärksamhet i nuet, och att man för tillbaka sin uppmärksamhet på nuet så fort man lägger märke till att den flugit iväg bakåt eller framåt i tiden.

Övningar i medveten närvaro är bra hjälpmedel till att hålla sig i nuet. Jag får återkomma med en sån övning. Och kanske mina bloggande kollegor, som jag alla lär mig mycket om medveten närvaro av, också har lust att dela med sig av en favoritövning i sina bloggar?

Tills dess finns exempel på övningar i mina tre böcker (29 sidor mot stress, oro och sömnbesvär), i Marie Söderströms båda böcker (Sömn och Vila) och i den stora mängd böcker om medveten närvaro eller mindfulness som säkerligen finns på ett bibliotek nära dig!

Uppdaterat:

På min sida finns nu många enkla närvaro-övningar, varav ett flertal med ljudspår. Du hittar dem genom att klicka på rubriken ”Övningar” i svarta listen ovan eller här.

Kategorier
Slow blog

Kinesiska är svårt

Jag bor i Kina en tid och vill lära mig kinesiska. Och eftersom jag tyckte att engelska och franska gick bra att lära sig i grundskolan så trodde jag att det skulle vara lätt. Det är det inte. Det var lättare att skriva en doktorsavhandling.

Den amerikanska myndigheten Foreign Service Institute (FSI) har delat in världens språk i tre grupper från lättast till svårast och räknat ut hur lång tid som behövs för att kunna läsa och tala språket flytande:

  • LÄTTAST (24 veckor): franska, spanska, norska med flera
  • MEDEL (44 veckor): finska, thailändska, vietnamesiska med flera
  • SVÅRAST (88 veckor): japanska, koreanska, arabiska och kinesiska

88 veckor motsvarar enligt FSI 2200 studietimmar. Just nu har jag en timme i veckan. Så om en sisådär 40 år så kommer ni att få höra mej prata flytande kinesiska.

Tills dess, zàijiàn (= hej då)!

Kategorier
Böcker

Varför just 29 sidor?

Jag har skrivit tre böcker som heter 29 sidor mot stress, 29 sidor mot oro och 29 sidor mot sömnbesvär.

Varför just 29 sidor?  frågade förlaget, och detta är ungefär vad jag svarade:

När man mår psykiskt dåligt är det ibland för jobbigt att läsa långa texter. Jag ville skriva en kort bok som så många som möjligt skulle orka läsa. Och jag ville göra det möjligt att lägga sin energi på att prova övningarna istället för på att läsa texter.

Jag har valt ut övningar och exempel som ger erfarenheter som tillsammans gör att man kan komma vidare i sitt liv och inte längre behöver hindras av sin stress, sin oro eller sina sömnbesvär.

Att det blev just 29 sidor är en slump – när jag hade valt ut vad jag ville ha med i varje bok och började skriva de första utkasten blev de just så långa. Eller korta, kanske.

Kategorier
Slow blog

Vad är ACT?

På Stressmottagningen arbetar jag med ACT. Vad är ACT?

ACT är Acceptance and Committment Therapy som kallas tredje vågens kognitiva beteendeterapi (KBT). Det är forskningsframsteg inom inlärningspsykologin som har legat till grunden för att hitta ännu bättre sätt att hjälpa människor med psykisk ohälsa.

Den allra viktigaste skillnaden på ACT och andra terapiformer är att vi inte lägger vår energi på att bli av med våra obehagliga inre upplevelser – tankemonster, oroskänslor eller tryck över bröstet. Istället låter vi de vara och lägger energin på att göra de saker som är viktiga och värdefulla för oss i livet – att vara en närvarande förälder eller en god kollega eller bidra till samhället eller miljön eller andra saker.

Anledningen till att vi inte letar efter strategier för att bli av med våra obehagliga inre upplevelser är att vi inte vet något sätt som fungerar särskilt bra på lång sikt. Och att vi vet att genom att försöka bli av med upplevelserna så går det åt en massa energi som vi skulle kunna lägga på annat. I en ACT-terapi ägnar vi oss istället åt sätt att hantera de tankar, känslor och kroppsförnimmelse vi ändå redan har, och sedan åt att hitta sätt att leva livet som vi vill att det ska levas – och så gör vi vårt bästa att leva det!

Vill du läsa mer om ACT på engelska? Klicka här.

Kategorier
Slow blog

Stressmottagningen bloggar

Jag och några kollegor har blivit ombedda att blogga för Stressmottagningen i år. Det gör jag gärna.

  • 21% av vuxna svenskar besväras av oro, ängslan eller ångest
  • 29% svarar ja på frågan om de har besvär med sömnen
  • 27% av de sjukskrivna är sjukskrivna för en psykisk diagnos (depression, stressrelaterad ohälsa eller ångest)

Det finns mycket att göra. Och mycket att skriva om.

Vi hörs!

PS. Statistiken ovan kommer från ULF/SCB samt Försäkringskassan.